Functies van het zandfiltersysteem
Filtratie: het water wordt aangezogen door de skimmer,gaat door een filter (zand), en wordt gefilterd teruggeworpen in het zwembad via de terugkeerbuis (-zen).
Backwash: de backwash heeft als doel het water in het filter te laten circuleren, in tegenovergestelde richting als wanneer het zandfilter op de positie ‘filtreren’ is ingesteld, met als doelde onzuiverheden los te krijgen van het filtrerende medium, doorgaans het zand.
De backwash dient te worden uitgevoerd op het moment dat het filter verzadigd is, wat kan worden afgelezen van de manometer. Normaal gesproken staat de wijzer in het groene gedeelte; op het moment dat het in het oranje gedeelte staat, betekent het dat het debiet van het water in de filter vertraagd is doordat het filter vol zit met onzuiverheden.
Spoelen: wordt doorgaans uitgevoerd na de backwash, om het vervuilde water in het filter af te voeren via de uitgang ‘waste’.
Circulatie: het water circuleert zonder door het filter te gaan. Hierdoor worden de producten die het water behandelen snel door het water verspreid (niet aanwezig op een regelklep met (4 posities)
Waste: met deze functie wordt het water in het bassin aangezogen en vervolgens afgevoerd via de uitgang ‘waste’ zonder door het filter te gaan. Deze functie zal worden gebruikt om het niveau van het water te laten zakken na forse regenbuien, die voor een verhoogd waterniveau gezorgd hebben, of bij het schoonmaken van een vervuild bassin met een bezem.
Closed: Alles is afgesloten.
Om het zwembadwater in goede conditie te houden is het noodzakelijk om het water te filteren. Er zijn hiervoor verschillende methodes.
Filtratie d.m.v. een zandfilter. Hierbij wordt het water d.m.v. een pomp door een vat met speciaal filterzand (met een korreldikte van 0,4 – 0,8 mm) geleid om vuildeeltjes af te vangen de zandfilters worden als complete set geleverd (zonder zand), maar ook is het mogelijk om de onderdelen apart te bestellen. De capaciteit van de pompen varieert met de grootte van het zwembad. Worden er extra’s op aangesloten, zoals bijvoorbeeld solar verwarming, dan is het aan te bevelen om een iets zwaardere pomp te nemen. De pompen zijn zelf aanzuigend of niet-zelf aanzuigend. In het laatste geval dient u er bij een inbouwzwembad rekening mee te houden dat de pomp geplaatst wordt onder het waterniveau. Afhankelijk van de vervuiling kunt u het zand vervangen, bij normaal gebruik ongeveer 1 x per 2 jaar.