Het zwembad veilig winter klaar maken. Het waterniveau laten zakken tot onder de skimmer opening, het filter loskoppelen en alle openingen afsluiten. Overwinter vloeistof erin voor de stabiliteit van water (het is geen antivries, dus het water kan nog steeds bevriezen) en eventueel een winterkleed.