Er zijn verschillende manieren om het zwembad te reinigen, afhankelijk van het type zwembad en filtratiesysteem.
Automatische reiniging:
*Robot. Een automatisch en autonoom systeem (werkt op elektriciteit en heeft twee
onafhankelijke motoren, één voor aanzuiging en de ander voor het voortbewegen).
*Een automatische bodemstofzuiger
(functioneert op het vermogen van de pomp, een motor van ¾ pk is nodig voorhet functioneren van dit apparaat)
*Handmatige reiniging:
Een handmatige stofzuiger (wordt op de skimmer aangesloten)
*Een venturi-systeem (door tegendruk wordtaanzuiging mogelijk) Nadat er een tuinslang op de stofzuigerkop is aangesloten, opent men de waterkraan. Door drukontlading vindt er aanzuigingplaats door het venturi effect.